Favorite Comment

狂飙

20 years of perseverance, hot-blooded teenagers finally become the people's hero.

Subtitle: english.png Germany.png france.png italy.png Spain.png Kroasia portugal Hungary ETC.

Runtime:

Genre: Crime, Mystery, Drama, Action & Adventure

Stars: Zhang Songwen, Zhang Yi, Li Yitong, Zhang Zhijian, Wu Gang, Ni Dahong, Han Tongsheng, Li Jianyi, Shi Zhaoqi, Zhao Da, Shen Danping